Helge Stiksrud (V) vil at flere ungdommer skal stemme ved valg. Han ønsker derfor at det blir opprettet valglokale for forhåndsstemming på de videregående skolene.

Dermed kan elever som har stemmerett, gjøre sin borgerplikt på skolene i forkant av stortingsvalget 2013.

Stiksrud har fremmet en interpellasjon (spørsmål) til fylkesordfører Morten Eriksrød (H) om dette og vil få et svar i fylkestingsmøte torsdag.

Stiksrud er opptatt av at dette må skje i nært samarbeid med skolene og Buskerud fylkeskommune om det skal bli en realitet.

Stiksrud er bekymret for den lave valgdeltakelsen blant førstegangsvelgerne. I 2009 var det bare 57 prosent av førstegangsvelgerne som avla stemme.

Det er også andre lokale saker som skal opp i Fylkestinget torsdag:

  • Politikerne skal vedta leieavtalen for bruk av tre hallflater og kontorlokaler i den nye flerbrukshallen i Schjongslunden.
  • Leieavtalen vil begynne å løpe fra høsten 2014.
  • Igangsettingstillatelsen for bygging av Hønefoss videregående skole skal også behandles.