Vil ha nye veier raskere

VIL HA NY VEI: Lokalpolitiker Dag-Egil Bull Sletholt, stortingsrepresentant Trond Helleland og Hole-ordfører Per R. Berger aksjonerte i går for raskere utbygging av E16 mellom Sandvika og Hønefoss.

VIL HA NY VEI: Lokalpolitiker Dag-Egil Bull Sletholt, stortingsrepresentant Trond Helleland og Hole-ordfører Per R. Berger aksjonerte i går for raskere utbygging av E16 mellom Sandvika og Hønefoss. Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Høyre markerte at de er lei av å vente på nye veier og vil ha fortgang i arbeidet med ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss og riksvei 7 Sokna-Ørgenvika.

DEL

Fredag ettermiddag tok lokalpolitiker Dag-Egil Bull Sletholt, Hole-ordfører Per R. Berger og stortingsrepresentant Trond Helleland stilling langs E16 ved Statoil-stasjonen på Vik. Her hengte de opp et banner der det lød: "Lei av kø. Høyre vil bygge vei dobbelt så raskt".

Vinterferie

Det var ikke tilfeldig at de tre Høyre-politikerne holdt markeringen nettopp fredag. Det var nemlig den dagen vinterferien blant annet i Oslo startet og det var tett med trafikk oppover mot Hønefoss, Hallingdal og Valdres.

- Vi ønsker å sette søkelyset på disse veiprosjektene. Nå er det bevilget penger til mange veier rundt om i landet, men for E16 pågår det ingen planlegging for strekningen Skaret-Hønefoss. Dermed havner vi bak i leksa. Vi ønsker å få fortgang i veiutbygging også i vårt distrikt, understreker Bull Sletholt.

Markeringen skjedde også på den dagen da Stortinget vedtok regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen, en pakke som blant annet la opp til utbedringer av en rekke veier.

Samarbeid

Høyre har tro på de såkalte OPS-prosjektene (offentlig privat samarbeid) som de viser til har vært en suksess på Sørlandet. Der står private for utbygging og veivedlikehold mot at de får inntekter fra bompenger. Høyre mener det vil føre til at veibyggingen skjer både raskere og billigere fordi man da kan bygge ut større prosjekter på en gang og at det ikke bare blir en etappevis utbygging.

Artikkeltags