Stortingsrepresentant Borghild Tenden (V) fra Bærum lovte torsdag å kjempe for at staten skal være med på å finansiere et ungdomskort for kollektivtransport som kan benyttes over fylkesgrensene.

Torsdag var Borghild Tenden i Hønefoss for å støtte de lokale Venstre-politikernes forslag om et ungdomskort som kan benyttes på buss og tog også over fylkesgrensene.

I dag betaler ungdom i Buskerud 250 kroner (300 i Drammen) i måneden for å reise kollektivt innenfor fylkesgrensen. Men så snart de skal inn i et annet fylke løper taksameteret.

- Hvis jeg skal til Oslo må jeg ut med 64 kroner hver vei. Det er mye penger for ungdom flest, sier jenta som har 4. plass på Venstres liste i Ringerike, ungdomskandidat Monica Sik Holm.

Hun mener at også miljøsiden av saken bør vektlegges.

Dele kostnadene

Stortingsrepresentant Tenden, som er nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, viste tydelig at hun satte pris på initiativet fra ungdommen, og roste det politiske engasjementet som har ført til at Unge Venstre nylig ble stiftet.

- Det er en forutsetning for et levende demokrati, sa hun.

Videre kom hun med løfte om å få saken videre i det politiske systemet. Hun så for seg at fylkeskommunen kunne betale en del, og staten en del.

- Jeg kan være en pådriver for å få bedret samarbeidet mellom fylkene når det gjelder kollektivtrafikk. Jeg lover å holde trøkket oppe og ta saken opp i Stortinget, og så komme med en konkret tilbakemelding til dere, sa hun til Sik Holm.

- Får trolig støtte

Også Helge Stiksrud, ordførerkandidat for Ringerike Venstre og 3. kandidat for Buskerud Venstre, vil kjempe for ungdommens mulighet til å reise over fylkesgrensene.

- Det er en omfattende ungdomsutveksling mellom for eksempel Hønefoss og Sandvika. Før nye Hønefoss kino kom, var det veldig mange som dro herfra og til Sandvika. Nå kommer det veldig mange hit, sier Stiksrud.

Også grensen mellom Ringerike og Jevnaker gjør det kostbart for ungdom å reise imellom.

Stiksrud tror at saken vil få støtte i fylkestinget uansett hvordan sammensetning det får etter valget.