Vil ha eget venstresvingfelt i nye Hønengaten

Leder av Hønefoss Nord, Børre Kongsmo, mener at planen legger opp til tap av for mange parkeringsplasser.

Leder av Hønefoss Nord, Børre Kongsmo, mener at planen legger opp til tap av for mange parkeringsplasser. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Hønefoss Nord-leder Børre Kongsmo tror butikker i Hønengaten kan gå under hvis det ikke blir bygget et eget venstresvingfelt for trafikanter som kommer nordfra. Men Statens vegvesen sier nei.

DEL

Mandag ettermiddag vedtar politikerne i Ringerike trolig at en handels- og byutviklingsanalyse skal lages. I samme møte behandler de et planprogram for utvikling av Hvervenmoen.

På motsatt side av byen skal opprustingen av øvre del av Hønengaten starte . Sist politikerne behandlet planene ville de ha venstresvingefelt inn i planene, men Vegvesenet fastholder at det må komme senere.

– Vi har ikke planlagt venstresvingefelt og ønsker ikke å bygge det i denne omgang, sier planprosjektleder Øyvind Søfteland.

– Ikke til å leve med

Hønefoss Nord, en sammenslutning av rundt 25 næringsdrivende, har vært svært skeptisk til både planer om å stenge adkomster, tap av parkeringsplasser og hvordan virksomhetene skal overleve i anleggsperioden.

De næringsdrivende kan til en viss grad leve med at ikke alle inn- og utkjøringer beholdes. Men de kan ikke leve med at det i praksis innføres et venstresvingforbud for trafikk nordfra i Hønengaten og fra sidegatene på østsiden.

Hønefoss Nord trenger ikke mye fantasi for å forstå hvordan dette vil ramme virksomheter som i stor grad er avhengig av «drop in-trafikk». Med kunnskap til folks handelsvaner anses det ikke som noe reelt alternativ å henvise kunder til «lange omkjøringer og trange, kronglete bakgater».

– Om denne planen realiseres er det stor sannsynlighet for at det ikke lenger vil være livsgrunnlag for flere av dagens næringsdrivende, hevder Hønefoss Nord.

– Nok plasser

Leder Børre Kongsmo understreker at ingen er uenig i behovet for å rydde opp i kaotiske trafikkforhold.

– Vi er absolutt ikke imot prosjektet; det trengs en renovering og opprydding her. Gata er rotete, men planen legger i dag opp til for få lett tilgjengelige plasser til at bedriftene som er her skal overleve, mener han.

Kongsmo reagerer på planer som synes å være motstridende. Innkjøringen til Stians Bilglass i Hønengaten 65 skal for eksempel stenges, ifølge planen. I en annen plan som han har sett skal krysset få rundkjøring.Lederen for de næringsdrivende mener at gateplanen og områdeplanen for østsiden av gaten bør samkjøres før vedtak blir gjort.

– Det vil bli bra flyt likevel

– Det er vanskelig for oss å planlegge nå for en trafikal løsning som vi ikke kjenner til. Det sier planprosjektleder i Statens vegvesen, Øyvind Søfteland.

Kommunen har nettopp startet arbeid med en mer langsiktig områdeplan, som også krever trafikkløsning, for østsiden av øvre Hønengaten.

– Vil det ikke fortsatt bli lange køer i gata uten venstresvingfelt?

– I enkelte kryss ville det vært en fordel for svinging til sideområdene med venstresvingefelt, men det vil bli bra flyt gjennom Hønengaten også med den trafikkløsningen som vi foreslår, mener han.

Noen stopp i trafikken vil ifølge ham også være en fordel for kjøretøy som kommer fra sidegatene. De vil da få luker til å kjøre inn og ut.

– Slike luker blir skapt av at venstrevingende kjøretøyer blokkerer litt for trafikk bak, kryssing av gangfelt og busser som stopper i gata. Vi planlegger kantsteinstopp som i nedre del av gata, sier Søfteland.

Venstresvingefelt vil dessuten kreve kjøp av mer areal fra grunneiere langs gata.

Ringerike kommune håper på sluttbehandling av planen for øvre Hønengaten i løpet av vinteren.

– Det har vært diskusjoner om avkjøring til næringseiendommer, men nå skal kommunen og Vegvesenet sammen prøve å få avsluttet arbeidet, sier leder av miljø- og arealforvaltningen, Gunnar Hallsteinsen.

Planarbeidet er i sluttfasen. Kommunens administrasjon vil ifølge ham legge saken fram for politikerne igjen uten venstresvingefelt, selv om de har ønsket det.

– Gata må også byggeplanlegges, og det tar også tid, sier han.

Saksbehandler Lars Lindstøl venter på noen avklaringer fra Vegvesenet, men han forventer å få dem raskt.

Artikkeltags