Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) vil flytte høyrisikoavdelingen på fem plasser fra Ringerike til Skien fengsel, uten at Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) eller Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund sentralt har vært orientert, skriver TA.

Knut Are Svenkrud, leder i KY sentralt, er ikke før nå blitt orientert om saken, og reagerer på dette.

- Det er ikke startet opplæring av de ansatte, og det er ikke gjort noen sikkerhetsmessige forbedringer. De endrer kun betegnelsen på Skien fengsel slik det står nå, sier Svenkerud, som har hørt rykter om at avdelingen skal kunne være klar i oktober, noe han mener blir alt for tidlig, sier han til TA.

Hagen skal lede prosjektet

Etter intern uro i Ringerike fengsel trakk Sigbjørn Hagen seg som fengselsdirektør. Det er han som nå skal lede prosjektet med å opprette høyrisikoavdelingen i Skien. Svenkerud mener dette valget er et godt valg, skriver TA.

- Det er et sjakktrekk, for han er kriminalomsorgens fremste fagmann til å lede dette prosjektet, sier Svenkerud, som skal i et møte med KSF den 17. september, skriver Telemarksavisen.