Sandman foreslår å danne et eget kollektivtrafikkselskap i Buskerud, og samtidig å si opp avtalen med Vestviken Kollektivtrafikk AS, som i dag administrerer all kollektivtransport i Buskerud, Vestfold og Telemark. Det melder Buskerud fylkeskommune på sine hjemmesider.

Fylkesrådmannen viser i forslaget til ønsket om å øke kollektivtrafikkens andel av transporten, særlig i byområdene. For å få til det, mener han det er nødvendig med et formalisert samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene.

I første omgang ønsker Sandman at fylkestinget inviterer de tre største bykommunene - Drammen, Ringerike og Kongsberg - til å danne et eget administrasjonsselskap, for så å åpne for at andre kommuner kan delta senere.

Han foreslår at fylkestinget i første omgang inviterer de tre største bykommunene Drammen, Ringerike og Kongsberg til å danne nytt administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Buskerud. Han vil åpne for at andre kommuner kan delta senere.

Saken er utformet i samråd med administrasjonene i Drammen, Ringerike og Kongsberg kommune, og vil bli behandlet av hovedutvalget for samferdsel 3. juni. Deretter går saken videre til behandling i fylkesutvalget 10. juni og fylkestinget 17. juni.