Arbaflame og Treklyngen presenter i dag planene om å etablere et fullskala produksjonsanlegg for biokull på Follum utenfor Hønefoss i løpet av 2015.

- Lykkes vi med å etablere denne typen klimaindustri i Norge, får vi økt aktivitet i skogen og viktig industriell kompetanse bygges opp nasjonalt, sier Lahnstein i en pressemelding.

Stortinget har vært opptatt av å få etablert ny industri basert på norsk skogråstoff og norsk kompetanse. Blant annet er det avsatt 500 millioner kroner slik at Investinor kan gå inn som medinvestor.

- Det er viktig at vi innretter det samlede virkemiddelapparatet slik at denne typen prosjekt kan realiseres. At næringsminister Monica Mæland allerede har varslet et besøk til Follum for å sette seg bedre inn prosjektet og få gjennomgått rammevilkårene som eksisterer for denne typen industrietableringer er et viktig signal til hele næringen, sier Erik Lahnstein.

- Vi har de siste ukene hatt en tett dialog med politisk ledelse i Næringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Klima og miljødepartementet. Det er løfterikt å se det engasjement vi har blitt møtt med fra departementenes side, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.