Mange detaljer som må undersøkes før de kan finne årsak

Virket bommene som de skulle? Var det lys i varsellampene? Ringte bjellene? Var toget og bilen i orden? Dette er bare noen av de tekniske undersøkelsene politiet må ha klarhet i for å komme til bunns i hvordan ulykken i Vikersund kunne skje.