Vikerfjell får skogreservat

Gammel, glissen furuskog er ganske vanlig på Vikerfjell. Det gir et landskap som er vakkert, åpent og innbyr til turer både sommer og vinter.

Gammel, glissen furuskog er ganske vanlig på Vikerfjell. Det gir et landskap som er vakkert, åpent og innbyr til turer både sommer og vinter. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Vikerfjell får ett av landets største skogreservater.

DEL

Regjeringen verner 17 skogsområder i sju fylker, og nesten halvparten av arealene er produktiv skog. Østfold får flest skogreservat, mens Vikerfjell i Ringerike altså får ett av landets største på i alt 80 kvadratkilometer.

To andre skogsområder i Ringerike er også med på vernelista:

• Viulkastet naturreservat

• Rankedal naturreservat (Viul)

Vikerfjell har store og nasjonalt viktige leveområder for den sårbare lavarten mjuktjafs. Vern er viktig for å hindre at arten forsvinner fra norsk natur.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) roser de mange skogeierne som tilbyr frivillig vern og som bidrar til at Norge nærmer seg Stortingets mål om 10 prosent skogvern.

Fra Vikerfjell i Buskerud. Området har store og nasjonalt viktige leveområde for den sårbare lavarten mjuktjafs. Vern er viktig for å hindre at arten forsvinner fra norsk natur.

Fra Vikerfjell i Buskerud. Området har store og nasjonalt viktige leveområde for den sårbare lavarten mjuktjafs. Vern er viktig for å hindre at arten forsvinner fra norsk natur. Foto:

– Gjennom det frivillige skogvernet oppnår vi økt vern, respekt for privat eiendomsdomsrett og redusert nivå på konflikten, uttaler Helgesen.

Vern av skogområder skal bidra til et representativt vern av skogtyper og sikre truede arter og naturtyper i norsk skog.

Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er sjeldne internasjonalt.

Nær 50 prosent av de truede og nær truede artene lever i skog.

Artikkeltags