– Trailerparkeringen kalles jo for «Polet på Vik»

En ungdom Morten Otterstad kjenner har fått kjøpe smuglersprit og tobakk ved Vik skysstasjon siden ungdomsskolealder. – Det kan ikke være unikt for ham, mener Otterstad. Ringerikes Blad har snakket med fem av sjåførene på parkeringen.