John Myrvang AS og grunneier på Oppen gård planlegger nytt, stort massedeponi i området sør for Vestsiden pukkverk.

Nå varsler Ringerike kommune oppstart av planarbeidet i saken.

Etter planene skal det nye, store massedeponiet blant annet ta imot masser som må deponeres i forbindelse med den omfattende vei- og jernbaneutbyggingen som er planlagt i regionen.

– Jordbruksarealet vil øke mye når prosjektet er fullført. Dette vil kunne erstatte landbruksareal som går tapt når banen og veien blir bygget, sa John Edvard Myrvang til Ringerikes Blad da planene ble kjent i mars i år.

Planene går blant annet ut på å kanalisere all trafikk til det nye deponiet gjennom området til Vestsiden pukkverk.

Innspill i saken må sendes til kommunen innen 16. september.

Merknader som sendes inn vil bli tatt med og behandlet i saken, sammen med andre innkomne merknader.

Vedtaket om oppstart ble gjort i Formannskapet 21. juni.

THOR MYRVANG: Sitter fortsatt bak spakene