Kun 178 hjemmeboende svarte på undersøkelsen

Artikkelen er over 4 år gammel

568 brukere av hjemmetjenester ble invitert til å delta.