Ordfører Hansen ber ansatte og rådmann bli enige om hvordan virkeligheten i eldreomsorgen er

Etter at debatten startet møtte ordfører Kjell B. Hansen sykepleier Heidi Larsen, og hjelpepleierne Kjerstin Østvold og Else Torun Wilhelmsen.

Etter at debatten startet møtte ordfører Kjell B. Hansen sykepleier Heidi Larsen, og hjelpepleierne Kjerstin Østvold og Else Torun Wilhelmsen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Etter at debatten om eldreomsorgen i Ringerike har rast i en måned, ber ordfører Kjell B. Hansen (Ap) rådmannen om å ta grep. Svært raskt.

DEL

Meningene har vært mange - og forskjellige. Det ordføreren kaller ulike realitetsforståelser mener han er uholdbart, og ber om at det ryddes opp i situasjonen raskt.

Leserinnlegg startet alt

Debatten startet med at hjelpepleier Else Torun Wilhelmsen beskrev en vanlig dag på sykehjem i et leserinnlegg for en måned siden. Wilhelmsen uttalte at hun var helt overveldet over responsen etter at det gikk landet rundt. Denne uken fikk ordføreren overrakt nesten 500 underskrifter til støtte for leserinnlegget.

– Jeg tror nok en del ikke har våget å skrive under på det fordi de er redde for at det kan få konsekvenser for jobbene deres, sa hjelpepleier Kjerstin Østvold i forbindelse med overrekkingen.

LES OGSÅ: Ansatte i eldreomsorgen til ordfører Hansen: – Vi opplever at pasientenes rettigheter stadig blir krenket

Fagforbundet har gått så langt som å tilby å betale for en ekstravakt for å synliggjøre situasjonen.

Forskjellig syn

Men det har ikke bare vært støtte.

Blant annet skrev kommunalsjefen for helse og omsorg, Christine Myhre Bråthen, et innlegg der hun blant annet skrev:

"(...) Riktignok med en merkbar reduksjon i kvaliteten, men ikke uforsvarlig. Når det nå omtales alvorlige avvik i deler av tjenesten, er det viktig å presisere at dette er avvik og ikke en generell tilstand. Som kommunalsjef og ansvarlig for tjenesteområdet beklager jeg naturligvis disse avvikene på det sterkeste."

Dette skriver ordføreren

Dette uroer Hansen:

"Ordføreren er på vegne av innbyggerne generelt og brukerne av tjenestene spesielt ikke komfortabel med den uklare og alvorlige situasjonen som fremstår som følge av åpenbare og ulike situasjonsbeskrivelser mellom på dene ene side fagforening, ansatte, og på den annen side administrasjonens."

Derfor ber han nå om at det foretas en konkret gjennomgang av situasjonen. Denne vil han skal gjøres sammen med fagforeninger og ansatte.

"Gjennomgangen bør skje raskt og det bør fremlegges konkrete tiltak, både umiddelbare, mellom- og langsiktige", skriver ordføreren.

Ordførerens forventninger

Han vil ha både en handlings- og tidsplan, og disse skal vise hvordan arbeidsmiljø, ressursbruk og fordeling kan forbedres. Han forventer at dette legges fram til politisk behandling.

Og når ordføreren skriver raskt, så mener han alvor: Allerede til formannskapets strategikonferanse 1. og 2. juni forventer han at arbeidet er i gang. Da forventer han at administrasjonen framlegger en konkret framdriftsplan, som må være forankret i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte.

"Med andre ord bør dette nå prioriteres slik at situasjonen raskt kan avklares. det er ikke holdtbart å leve med denne type meningsforskjeller, samtidig som man må sørge for forbedringer basert på inkluderende og tydelige ledelse", skriver Hansen, og slår fast:

"Den gjeldende situasjon mellom fagforening, ansatte og administrasjonen/folkevalgte kan ikke tillates å vedvare."

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken