Det er kommunestyrerepresentant Anders Braaten (Sp) fra Sokna som tar opp problemstillingen som et såkalt grunngitt spørsmål til ordfører Kjell B. Hansen (Ap). Det betyr at ordføreren i torsdagens møte må komme med et skriftlig svar til Braaten.

Han spør om hvordan ordføreren oppfatter saken. Hansen må også svare for om han vil ta initiativ til en dialog med Statens vegvesen, slik at man kan finne fram til en løsning at befolkningen på Veme kan fortsette å bruke brua.

Dialog

Det er selve brudekket som er laget av tre som er problemet. Nylig meldte en bruker fra om problemet til politiet. Noen steder er det i så dårlig forfatning at det anbefales at man ikke går på brua som går over elva Sogna.

Det har tidligere vært utført til dels store arbeider på brua. Vinteren 2015 ville Statens vegvesen rive hele brua, men en storstilt bygdeaksjon på Veme satte en stopper for det.

Til slutt gikk Statens vegvesen og Ringerike kommune sammen om et spleiselag med nye fundamenter, fester og tårn. Prislappen ble 1,5 millioner kroner. Da kunne Veme-folket slippe jubelen løs. Ringerike kommune betalte halvparten av den summen.

Vil ikke ta ansvaret

Nå vil derimot verken Statens vegvesen eller Ringerike kommune ta ansvar for brua, og punge ut for å få brudekket reparert. Det er foreløpig ikke klart hvor mye det vil koste. Ansatte i Statens vegvesen har kompetansen som skal til, men vil ikke gjøre jobben. Dersom dette ikke blir gjennomført kan brua bli helt stengt.

Hengebrua ble bygget på dugnad i 1929, og det er ikke avklart hvem som eier brua og følgelig har ansvaret for den. Både Statens vegvesen og Ringerike kommune nekter for at de eier brua.