- Saker som gjelder mangler og småfeil på nye boliger har vi hatt mye av, sier advokat Thor Eithun Helland i Huseiernes Landsforbund.

Huseiernes Landsforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for boligeiere, med over 130.000 medlemmer.

- Travelt

- Vi ser veldig mye småslurv, så det er tydelig at det går litt fort i svingene. Det er gode tider i byggebransjen, håndverkerne har det travelt, og så blir det ofte halvferdige løsninger, sier Eithun Helland.

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Beboere i Klokkerlia borettslag klaget i lørdagens Ringerikes Blad på økte fellesutgifter , og på en rekke feil og mangler i de nye leilighetene på Elstangen.

- Ta felles grep

Slurv og byggefeil er den største skadeårsaken i norske bygg, viser undersøkelser utført av Norges Takseringsforbund.

Huseiernes Landsforbund råder beboere i Klokkerlia på Elstangen og andre borettslag om å stå samlet mot utbyggeren i klagesaker.

- Hvis mange har blitt rammet av boligfeil, er vårt råd at de tar et kollektivt grep. Kontakten med utbyggeren eller entreprenøren bør tas gjennom styret i borettslaget, slik at ikke alt overlates til den enkelte andelseier. Sjansen for å nå fram er ofte mindre når man blir stående alene, sier Eithun Helland.

Han råder også beboere til å koble inn en felles advokat, og få en nøytral takstmann til å gå over boligene.

Ventet for lenge

Flere beboere i Klokkerlia forteller at de har ventet i et halvt år på at feil og mangler skal bli reparert.

- Hvilke rettigheter har man når det ikke blir gjort noe?

- Ifølge loven skal dette skje innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Man kan kreve prisavslag eller erstatning hvis ikke dette blir ordnet. Etter min mening burde det ikke gå mer enn tre måneder før man begynner på et slikt arbeid. Et halvt år er for lenge, sier Eithun Helland.