6. august gikk det et ras ved fylkesvei 285 i Lier, og 60 meter av veien raste ut. Veien kommer til å være stengt i lang tid mens Statens vegvesen reparerer den.

Vegvesenet skal bruke en drone for å scanne området, for så å lage en digital modell. Denne skal brukes for å gjøre en vurdering av hvordan veien skal bygges opp igjen, ifølge en pressemelding.

Siden raset gikk har Vegvesenet brukt tid på sikre rasstedet.

– Vi har rensket fjellet, satt inn bolter og satt opp nett slik at det er trygt for de som skal jobbe der, fortsetter Tveiten.

Massene vegen var bygd opp av, kan ikke brukes videre. Etter raset er de rett og slett ikke stabile nok.

Entreprenøren som jobber på stedet må ofte be publikum om å forlate området.

– Det er viktig at publikum respekterer at det er et anleggsområde. Det er farlig å bevege seg forbi sperringene, avslutter Tveiten.