Skanska skal bygge ny E16 fra Åsbygda til Olum

Etter alle solemerker skal Skanska bygge ny E16 fra Åsbygda til Olum på E16 Ringerike-Jevnaker. Kontrakten skal skrives under før jul.