SISTE:

Fredag morgen har Ringeriks-Kraft følgende meldinger liggende ute:

23.50 torsdag kveld fikk alle i Nes strømmen tilbake. Klokken 2.30 natt til fredag var det et kort strømbrudd på grunn av omkobling av nettet.

Alle i Ådal skal også ha fått strømmen tilbake i løpet av natten, det samme gjelder Vardehaug-området.

Den siste meldingen er at alle på Vestsiden skal ha fått strømmen tilbake like før klokken to i natt.

Dersom noen fortsatt er strømløse, ber Ringeriks-Kraft folk om å sjekke sikringene sine. Er disse i orden, bes folk kontakte selskapet.

TORSDAG

Strømmen er igjen borte i Ådalen Vest og langs Sperillen ved 20.30-tiden torsdag.

– Det er dessverre nytt utfall og mannskaper er på vei. Vi beklager ulempen, melder kraftverket.

Ringeriks-Kraft fastslår at det har vært uvanlig mye feil i Ådal det siste døgnet, og minner om at man har rett på økonomisk kompensasjon dersom man har vært strømløs i mer enn 12 timer.

De aller fleste ellers i distriktet har nå fått strømmen tilbake.

19.54:

 • Bjonevika mot Vassenden og Vardehaug er fortsatt strømløst. Ringeriks-Kraft har fire mann på feilretting på denne linja.
 • – Vi har hatt uvanlig mye feil i Ådal det siste døgnet. Beklager ulempene. Kunder som har vært strømløse i mer enn 12 timer sammenhengende, har rett på økonomisk kompensasjon i henhold til offentlige regler, opplyser kraftselskapet.

17.30:

 • Sentrum Nes i Ådal har nå fått tilbake strømmen. Det jobbes videre med feilretting for de områdene som fortsatt er strømløse.

15.09:

 • Strømmen skal nå være tilbake i området rundt Hole kirke. Dersom du fortsatt er strømløs ber vi deg sjekke sikringer først. Elles ta kontakt med driftssentralen på tlf 32122420

13.00:

 • Alle har fått tilbake strømmen fra Sundvollen til Kleivbakken.
 • Alle skal også ha fått tilbake strømmen mellom Veme og Sesserud.

12.00:

 • De fleste på Nes skal ha strømmen tilbake. Unntaket er fra Øya til Oppland grense.

11.45:

 • Strømløst fra Veme til Sesserud: Ringeriks-Kraft må kutte strømmen i området fordi de skal fjerne et tre på høyspentlinjen. Alle berørte skal ha mottatt sms.
 • Høyspentfeil på Nes: Mannskaper er ute for å lokalisere feil.
 • Strømmen tilbake i Vestre Ådal: Strømmen har vært borte fra Kongsstrømm mot Vikerfjell, men nå skal alle se lyset igjen.

11.40:

 • Sundvollen til Kleivbakken er nå strømløse, men resten skal ha fått strømmen tilbake, melder Ringeriks-Kraft.

11.05:

 • Tunnelen på Sollihøgda har fått tilbake strømmen.

10.40:

 • Strømmen er borte på Vik og Sundvollen. Ringeriks-Kraft melder om høyspentfeil i området fra Steinsåsen til Sundvollen. De har sendt ut mannskaper for å lokalisere feilen.
 • Strømmen skal være tilbake i hele Åsa. Ringeriks-Kraft ber folk om å sjekke sikringene sine dersom de fortsatt er strømløse. Er sikringene i orden, men strømmen fortsatt borte, bes folk ta kontakt.

Torsdag morgen:

Torsdag morgen er det fortsatt mørkt i Vestre Ådal og hos noen strømkunder i Åsa, meldte Ringeriks-Kraft.

– Grunnet snøværet i går og i natt har vi dessverre vært rammet av feil i store deler av nettet i natt. Vi har funnet busker liggende på høyspentlinjene flere steder, og dermed har Hensmoen, Ådal øst og vest, Nes i Ådal og deler av Åsa har vært strømløse.

LES OGSÅ: Det varsles kamp for å hindre Ringeriks-Kraft i å kjøpe Øvre Eiker energi

Jobbet hele natten

Mannskaper har jobbet uten stans for å utbedre problemet.

– Vi har hatt montører ute gjennom hele natten, og både dem og driftssentralen vår har jobbet hardt for at kundene våre skulle få strømmen tilbake så raskt som mulig.

Likevel er det flere kunder som fortsatt mangler strøm torsdag morgen.

– Vestre Ådal hadde dessverre et nytt utfall her på morgenen som vi har sendt ut mannskap til, og det er fortsatt noen få kunder i Åsa som er strømløse, men ellers har kundene fått tilbake strømmen.

For å se oppdaterte driftsmeldinger, se Ringeriks-Krafts nettsider.

LES OGSÅ: Gladmelding fra lokale kraftselskap: Nettleien settes ikke opp fra nyttår

Tung snø

Onsdag var strømmen borte både på Sokna og i Ådal. For sistnevnte var det tung snø som forårsaket trefall – og mørklagte hjem. Begge steder ble strømproblemene utbedret samme kveld.

Ifølge yr.no skal det komme mer nedbør i form av snø i løpet av dagen.

LES OGSÅ: Nå kommer kulda for alvor

Sjekk lokalt værvarsel