Da går de opp med helikopter for å få oversikt over situasjonen. Dette skjer etter mye snøfall i det siste, og flere strømbrudd.

– Mye tung snø har ført til at mange kunder, i hovedsak i Ådal, har blitt berørt av strømstanser de siste dagene. Feilene er i hovedsak forårsaket av trær som bøyer seg over linjene, eller knekker og faller over linjene, opplyser nettsjef Jan-Erik Brattbakk i Ringeriks-Kraft i en pressemelding.

Dette skjedde blant annet onsdag kveld, men problemene oppsto på nytt torsdag morgen.

Vil blåse bort snø

Hensikten med helikopterturen er en grundig befaring av det utsatte nettet fra luften.

– Samtidig kan vi få blåst bort mye av den tunge snøen fra trær og ledninger. Vi har 280 kilometer med høyspentlinje gjennom skog i distriktet vårt, og noen av disse områdene er spesielt sårbare ved denne type vær, sier Brattbakk.

I dag er det ikke flyvær grunnet ising.

Ble hogd langs linjene i fjor

Brattbakk påpeker at hogging av trær langs linjene er det aller viktigste forebyggende tiltaket.

– Det hogges regelmessig langs linjene, og i Ådal ble dette sist gjort i 2017. Vi er fortsatt utsatt for noen typer vær og vind.

Brattbakk beklager ulempene overfor kundene, og deres tålmodighet.

– Når uhellet først er ute så kan vi love at vi jobber med alle tilgjengelige ressurser så raskt vi kan med å finne og utbedre feil. Vi setter stor pris på alle som ringer oss for å fortelle om trefall over linjer, eller om de har sett skarpe lysglimt. Dette hjelper oss mye og bidrar til at vi får strømmen raskere tilbake til alle berørte.

Sjekk lokalt værvarsel