Åse målte over 40 millimeter nedbør på seks timer: – Dette er veldig spesielt

Værobservatør Åse Roskifte på Sokna må 19 år tilbake for å finne så store nedbørsmengder på kort tid.