Dermed blir styringen av fylkeskommunen de neste fire årene akkurat den stikk motsatte av hva det har vært denne perioden.

LES OGSÅ: Trine Sandum sto på sisteplass. Nå er hun klar for kommunestyret (Krever innlogging)

Maktskifte

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti som styrte i forrige periode må nå gå i opposisjon.

Roger Ryberg (Ap) fra Hurum blir fylkesvaraordfører.

Olav Skinnes (Sp) fra Krødsherad blir fylkesvaraordfører.

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har inngått en formell samarbeidsavtale.

Her har de blitt enige om et valgteknisk samarbeid for fordeling av verv.

LES OGSÅ: Roger Ryberg er ny fylkesordfører

– Større åpenhet

Men partiene skal også samarbeide politisk. De skal blant annet jobbe sammen for å få årlige fellesforslag til budsjett og handlingsprogram. Det samme gjelder for å lage et felles styringsdokument.

Partiene skriver i en pressemelding at de vil legge vekt på større åpenhet og mer medvirkning og dialog med innbyggerne.

De skal også legge vekt på det grønne skiftet og hva fylkeskommunen kan legge til rette for.

De formelle valgene og konstitueringen vil skje i Fylkestinget 21. og 22. oktober.

Dessuten har partiene blitt enige om en organisatorisk forandring.

Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur splittes i to utvalg, og man går tilbake til sånn ordningen var før.

De to nye utvalgene vil hete «Næring, miljø og innovasjon» og «Kultur og folkehelse».

Det er også bestemt at antalll medlemmer i de fire hovedutvalgene reduseres til 11.

LES OGSÅ: Bare annenhver ringeriking stemte: – En skremmende lav valgdeltakelse