Rødgrønt flertall, men: Senterpartiet avgjør om Tom eller Syver blir ordfører i Hole

Valgvinner Senterpartiet havner på vippen i Hole.