Her er Holes nye kommunestyre: Se hvem som fikk flest personlige stemmer

Syver Leivestad (H) fikk flest ekstrastemmer under kommunevalget i Hole.