Dermed ligger lokalsykehuset i landstoppen når det kommer til rask behandlingstid for tykktarmskreft.

Målet til Helsedirektoratet er 20 dager.

- I februar laget vi en ny ordning hvor fastlegene kunne kontaktet oss på et gitt telefonnummer hvis de fikk mistanke om at en pasient hadde kreft, sier leder for medisinsk avdeling på Ringerike sykehus, Oddmund Nestegard.

I stedet for en lang ventetid med mye usikkerhet og redsel hos den som er rammet, blir pasienten med den mistenkte kreften tatt inn for utredning på Ringerike sykehus innen 48 timer.

- Vi er piloter på dette fordi jeg tror ikke det er noen andre som har tatt den enkle ideen så langt som vi har gjort. Kirurg Lars Norum, som har stått i spissen for dette, har vært rundt omkring i landet og fortalt om enkeltheten i å gjøre det på denne måten.

Etter at fastlegen og sykehuset på telefon har kommet fram til at pasienten bør utredes, sendes vedkommende til Ringerike sykehus innen 48 timer.

- De som vi har funnet kreft hos, blir som regel ferdigoperert innen to uker.