Tolv team vil lage minnested på Utøyakaia

Denne illustrasjonen av Utøyakaia er fra en mulighetsstudie som ble lagt fram sist sommer.

Denne illustrasjonen av Utøyakaia er fra en mulighetsstudie som ble lagt fram sist sommer. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Til sammen tolv team ønsker å formgi minnestedet etter 22. juli på Utøyakaia i Hole. I fjor sommer ble det omstridte kunstverket «Memory Wound» skrinlagt.

DEL

– Statsbyggs foreløpige vurdering er at vi har fått tilbud fra mange sterke kandidater og spennende team. Teamene har satt seg godt inn i oppgaven og viser stor forståelse for prosjektets kompleksitet. Det kommer tydelig fram at mange av tilbyderne har et sterkt engasjement og ønske om å gjøre en god jobb, sier prosjektleder Mari Magnus i Statsbygg.

Konkurransen om å få utforme og prosjektere minnestedet ble lyst ut i januar.

Statsbygg opplyser at sammensetningen av teamene er en del av kriteriene tilbudene blir vurdert etter. De er satt sammen av inntil fire fagpersoner, og det er et krav at hvert team har med en landskapsarkitekt. Åtte av teamene som har levert tilbud, har med en kunstner, og ni av teamene har med en arkitekt.

Innstilling i april

Teamene har ennå ikke levert forslag til løsning eller utforming av minnestedet. Etter evaluering og intervjurunder regner Statsbygg med å ha en innstilling klar i midten av april, og deretter starter selve utformingsfasen.

Det er Statsbygg som skal drifte og forvalte minnestedet på Utøya. Statsbygg skal også inngå samarbeidsavtale med AUF om bruk og drift av Utøyakaia for øvrig. I oppdragsbrevet presiseres det at Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at medvirkning og involvering av Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene, AUF, naboer og andre lokale interesser, skal vektlegges og videreføres fra forrige fase.

Planleggingsfasen av minnestedet er forventet å vare fram til sommeren 2019.

LES OGSÅ: Utstranda vel: – Denne saken er dessverre ikke avsluttet

«Memory Wound»

I juni i fjor ble det klart at det opprinnelige minnesmerket «Memory Wound» som den svenske kunstneren Jonas Dahlberg hadde utformet, ble vraket. Minnesmerket innebar at en odde på Sørbråten ble kuttet i to.

Naboene ved Utstranda gikk til sak mot staten over plasseringen, og i fjor sommer grep daværende kommunalminister Jan Tore Sanner (H) inn og bestemte at det i stedet skal lages et minnested ved Utøykaia. Også Dahlbergs planlagte minnesmerke i regjeringskvartalet ble stoppet.

Tall fra Koro (Kunst i offentlige rom) viser at minnesmerkene som aldri ble noe av, har kostet staten 13,8 millioner kroner, skrev Dagbladet før jul.

LES OGSÅ: Staten har talt: Sørbråten-plan oppheves, vil ikke utrede flere alternativer

Regjeringskvartalet og Utøya

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga i januar Statsbygg i oppdrag å fullføre arbeidet med det midlertidige 22. juli-minnesmerket ved Høyblokka i regjeringskvartalet som skal være ferdig til 22. juli i sommer.

Statsbygg har engasjert 3RW arkitekter til å utforme minnestedet, som er samme selskap står bak minnestedet på Utøya.

Artikkeltags