Nå starter arbeidet med å lage minnested ved Utøyakaia

Minnested her: Statsbygg er nå i ferd med å starte arbeidet som skal resultere i minnested ved Utøyakaia.

Minnested her: Statsbygg er nå i ferd med å starte arbeidet som skal resultere i minnested ved Utøyakaia. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Statsbygg har tatt kontakt med Hole kommune for å starte arbeidet.

DEL

Det er ingen spade som stikkes i jorda ennå: Det er i første omgang snakk om et oppstarsmøte for planarbeidet.

Hole kommune er bedt om å sette opp et slikt møte, som er obligatorisk siden Hole kommune er planmyndighet.

Statsbygg varsler at de vil invitere til informasjonsmøte for alle berørte når det senere varsles oppstart. I mandatet til Statsbygg heter det at medvirkning og involvering av den nasjonale støttegruppen, AUF og «andre lokale interesser» skal vektlegges.

Strek over Sørbråten

Det er nesten tre måneder siden kommunalminister Jan Tore Sanner (H) avgjorde at regjeringen vil ha et «lavmælt» minnested på Utøykaia. Dette skjedde etter sterke protester fra naboene mot det tidligere planlagte minnestedet på Sørbråten.

Naboene har tidligere varslet søksmål for å stanse Sørbråten-prosjektet, men har foreløpig ikke tatt stilling til søksmål etter at de nye planene ble presentert. Leder i Utstranda velforening, Maria Holtane-Berge, sa i juni at de vil avvente til en kommunal plan er ferdig behandlet.

De har som kjent lansert Utsikten som sitt foretrukne minnested, men Sanner har avvist å utrede noe han mener uansett ikke vil bli realisert.

LES MER: Utstranda-leder: – For tidlig å si hva vi gjør

Med Sanners avgjørelse ble det satt en rask strek over alle planene for Sørbråten, og dermed er også minnestedet i Oslo satt på vent.

LES OGSÅ: Sørbråten-kunstner: – Tror debatten om Sørbråten utgjør en viktig del av sorgprosessen

Dette må Statsbygg tenke på

Statsbygg har fått flere føringer for planarbeidet.

Blant annet skal det spille på kaia og Utøya som et historisk sted. Innsatsen fra lokalsamfunnet da terroren slo til skal synliggjøres.

Det fysiske inngrepet skal være verdig og vakkert – og ikke tilrettelegges som en turistattraksjon. Samtidig skal det være plass til flere besøkende samtidig.

Dagens aktiviteter, som stort sett handler om trafikken til og fra Utøya, skal kunne opprettholdes. Det er også vektlagt at skal gjøres nødvendige trafikksikkerhetstiltak langs Utstranda.

Utformingsmessig skal det være visuell kontakt både med Utøya og med brygga. Det skal også være skjerming mot nærmeste naboeiendommer.

Les mer om premissene for planarbeidet i Statsbyggs brev til kommunen her (pdf).

Artikkeltags