Nå starter jakten på hvem som skal bygge minnestedet ved Utøya: MS Thorbjørn får ny rampe

KONTRAKT: Statsbygg vil etter planen inngå kontrakt med entreprenør til sommeren. (Illustrasjon: Statsbygg).

KONTRAKT: Statsbygg vil etter planen inngå kontrakt med entreprenør til sommeren. (Illustrasjon: Statsbygg).

Statsbygg inviterer interesserte tilbydere til informasjonsmøte om entreprisen for det nasjonale minnestedet ved Utøyakaia.

DEL

Statsbygg har fått i oppdrag å lage en reguleringsplan med forprosjekt for det nasjonale minnestedet etter 22. juli i Hole kommune.

Nå planlegges anbudskonkurranse for byggeprosjektet.

Ny rampe

Det nasjonale minnestedet skal ligge på fastlandet ved fergeleiet innenfor Utøya. Selve minnestedet vil bestå av 77 bronsesøyler plassert på en granittrapp, som løper ut i vannet og danner en gjestebrygge.

I tillegg til minnestedet skal det gjøres en betydelig oppgradering av området. Det skal blant annet bygges en ny ankomstveg fra fylkesveg 2848 (tidligere 155) ned til et større parkeringsområde.

En ny rampe i sjøen skal også etableres for fergen MS Thorbjørn, som frakter passasjerer til og fra Utøya.

VANN: Siden Tyrifjorden er drikkevannskilde vil Statsbygg stille strenge krav til håndtering av løsmasser og anleggsvann.

VANN: Siden Tyrifjorden er drikkevannskilde vil Statsbygg stille strenge krav til håndtering av løsmasser og anleggsvann. Foto:

Høye krav

På grunn av prosjektets natur, stiller Statsbygg høye krav til kvalitet og utførelse. Byggeprosjektet innebærer til dels omfattende grunnarbeider på land og i vann, og høye sammenhengende støpearbeider.

Ettersom Tyrifjorden er en drikkevannskilde, stilles det også strenge krav til håndtering av løsmasser og anleggsvann.

Statsbygg vil etter planen inngå kontrakt med entreprenør sommeren 2020.

Minnestedet skal være et sted for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner.

Det går fram av en pressemelding fra Statsbygg.

Artikkeltags