Naboenes klage på Sørbråten blir ikke grundig behandlet

Sivilombudsmannen forutsetter at reguleringsplanen for Sørbråten blir opphevet.

Sivilombudsmannen forutsetter at reguleringsplanen for Sørbråten blir opphevet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Sivilombudsmannen vil ikke ta noen grundig behandling, men forutsetter at den statlige reguleringsplanen for området blir opphevet.

DEL

Det er Utstranda velforening som har levert inn klage til Sivilombudsmannen. Klagen gjelder vedtaket som ble gjort i april 2016, hvor det ble vedtatt en statlig reguleringsplan nasjonalt minnested på Sørbråten.

Klagen gikk kort fortalt ut på at «departementet har fattet vedtak av statlig reguleringsplan som ikke er utarbeidet, saksbehandlet eller har saksframlegg i samsvar med krav i lov».

I tiden som har gått, har minnestedplanene på Sørbråten blitt lagt bort, og det blir i stedet planlagt minnested ved Utøyakaia.

LES OGSÅ: Nå starter arbeidet med å lage minnested ved Utøyakaia

Blir trolig opphevet

Sivilombudsmannen har vært i kontakt med planavdelingen i kommunal- og regionaldepartementet. Der har de fått til svar at den statlige reguleringsplanen trolig vil bli opphevet, etter at minnestedet nå skal bli ved Utøyakaia.

Tidspunktet når planen blir opphevet er uklart.

Også etter at departementet gikk ut med de nye planene, som gjelder Utøyakaia, og ikke Sørbråten, har velforeningen understreket at de står ved klagen. De mener saken reiser viktige spørsmål knyttet til rettssikkerhet, som det er viktig å få sivilombudsmannens vurdering av – uavhengig av om det er aktuelt med minnested på Sørbråten.

LES OGSÅ: – For tidlig å si hva vi gjør

Undersøker ikke nærmere

Sivilombudsmannen har gjort en helhetsvurdering, og har ikke funnet tilstrekkelig grunn til å gjøre nærmere undersøkelser i saken. De har lagt særlig vekt på at departementet har opplyst at minnestedet blir på Utøyakaia, slik at den statlige reguleringsplanen for Sørbråten ikke blir fulgt.

Men Sivilombudsmannen forutsetter også at departementet innen rimelig tid opphever eller endrer den statlige reguleringsplanen, siden den ikke lenger «synes å gi uttrykk for ønsket arealdisponering i planområdet».

Skjer ikke dette, kan klagerne komme tilbake med ny klage til ombudsmannen dersom noen søker om tiltak ut fra reguleringsplanen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken