– Vi har hele tiden sagt at det vil bli rettssak, sier advokat Harald Stabell, som er advokat for Utstranda vel, som vil få minnesmerket som nærmeste nabo.

Han sier en rapport utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) vil bli viktig. Den handler om de psykososiale følgene minnesmerket vil få for naboene.

– Naboene har pekt ut et utmerket sted i nærheten. Det tar ikke staten hensyn til. Det blir en rettssak der naboloven står sentralt, opplyser Stabell.

– Velger å ikke høre

– Det er folk som ikke vil klare å bo her lenger, sier lederen av Utstranda velforening, Maria Holtane-Berge.

– Det gjør fysisk vondt. Man sitter med en enorm smerte i magen fordi de påfører oss dette. De velger å ikke høre, sier Holtane-Berge til NTB.

Hun sier folk reagerer med vantro på at regjeringen nå har besluttet at det omstridte minnesmerket skal bygges på Sørbråten, kun med mindre endringer fra det opprinnelige forslaget.

– Vi skjønner ikke at det går an å sette til side folks psykososiale helse, sier Holtane-Berge, og bekrefter at Velforeningen vil gå rettens vei for å stanse prosjektet.

Foreningen har engasjert advokat Harald Stabell for å jobbe med saken.

Reagerer på plasseringen

Holtane-Berge sier naboene har forståelse for at etterlatte og overlevende har behov for et minnested, men reagerer på plasseringen. De har foreslått det de kaller utsikten, som ligger nedenfor rasteplassen, som et alternativt sted.

Naboene reagerer også på at de ikke har vært involvert tidligere i prosessen, og synes ikke de mindre endringene som foreslås gjør noen forskjell.

– Folk har sammenlignet det med å legge et laken over noe i stua. Man vet fortsatt at det er der, sier Holtane-Berge.