Avhandlingen, som er i en kombinasjon av filosofi og medisin, tar opp temaet «Hvordan kan vi måle dødsfall?», og dreier seg om dreier seg om evaluering, eller måling av dette.

– Når blir det egentlig regnet som verst å dø? Og hvem er det verst for, den som dør eller den som sitter igjen? Det er et utbredt syn at dødsfall blant nyfødte regnes som de aller verste, mens død rett før fødselen ikke regnes med. I avhandlingen tar Solberg til orde for at man bør anse dødsfall hos unge barn som verre enn hos nyfødte, og også at dødfødsler bør inkluderes i dødelighetsstatistikken, kan vi lese i en pressemelding.

«Målrettet ung mann fra Ringerike»

Høsten 2017 var Solberg også en av dem som ble tildelt Sparebankstiftelsens talentstipend.

Juryen sa den gang:

«Carl Tollef er en målrettet ung mann på 29 år fra Ringerike, som har utmerket seg innen forskning. Han utførte profesjonsstudiet i medisin med forskerlinje parallelt med en bachelor- og mastergrad i filosofi ved Universitetet i Bergen i kombinasjon, med utvekslingsopphold i Danmark og Tyskland. Nå er han i ferd med å ferdigstille doktorgrad i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen.»

I tillegg har Solberg tilbrakt flere perioder som forsker ved Oxford-universitetet i England.

– Har hatt nok å gjøre

Solberg kan også skryte av å ha blitt forelder for første gang i fjor sommer, da datteren Signe Amalie så dagens lys i juli. Solberg dediserer doktoravhandlingen til sin forlovede Kristine Kirkebø Giske, og sier at hun har vært helt avgjørende for at han skulle klare å komme i mål.

– Jeg har hatt nok å gjøre, bekreftet Carl Tollef med et smil da han mottok talentprisen.