Unnlot å snakke om Hønefoss kirke

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud unngikk å svare direkte på spørsmål om Hønefoss kirke i Stortingets spørretime onsdag.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Der stilte Bente Thorsen (Frp) spørsmål om statsråden mener hun er bedre i stand til å avgjøre hvor kirkene skal ligge enn de som bruker og finansierer dem.

Utgangspunktet var statsrådens avgjørelse om at Våler ikke får bygge på sin branntomt . Og en artikkel i Ringerikes Blad 16. januar om at arbeidsutvalget for bygging av ny Hønefoss kirke ønsker avklaring om det er mulig å bygge på branntomten i Hønefoss eller om departementet har lagt nye føringer.

LES OGSÅ: Ber departement avklare valg av kirketomt

Nevnte ikke Hønefoss

Statsråd Rigmor Aasrud svarte utførlig på spørsmål om tomtestriden i Våler, men unnlot å nevne Hønefoss.

– Det er viktig at planleggingen av et nytt kirkebygg tar utgangspunkt i hvilke behov kirken skal dekke. Prosessen må drives fram av det lokale kirkedemokratiet. Å skulle gjenreise en kirke etter en brann er ekstra krevende, sa Aasrud.

Hun hevdet viktigheten av at de lokalkirkelige myndigheter involverer Kirkerådets arkitektfaglige rådgiver på et tidlig stadium i byggeprosjektet, både for å få råd om tomtevalg og utforming for at det skal bli hensiktsmessig og funksjonelt. Kirkerådet har vært inne i prosessen i Våler, svarte hun.

– De anbefalte at kirken i Våler bygges på ny tomt. Jeg har derfor bedt om at fellesrådet ferdigstiller arbeidet med kirken på ny tomt, sa hun.

Hun benektet at statsråden har tenkt å bygge med sentralstyring på steder der det er uenighet om hvor kirken skal ligge.

– Jeg har, i Vålers vedkommende, bare fulgt opp de vedtak som er gjort i de kirkelige organene, svarte hun.

LES OGSÅ: Lignende kirketomtdebatt i Våler

Romprogram i rute

Når det gjelder tilpassing av romprogrammet for nye Hønefoss kirke, er prosessen i rute.

– Vi er i rute med å tilpasse romprogrammet til en kirke på branntomta, bekrefter menighetsrådsleder Atle Olav Ljåstad.

Han beskriver prosessen som konstruktiv og god.

– Vi forholder oss til at Kirkelig Fellesråd ønsker en avklaring om branntomta fra Kirkerådet. Men i realiteten er vi i en helt annen situasjon enn Våler. Vi har bare ett alternativ, sier Ljåstad, og det er branntomta.

Nå ser menighetsrådet på sluttføringen av romprogrammet og bruker rapportene arkitektfirmaet LINK har utarbeidet som grunnlag.

– Vi ser helt bort fra kontorer, men tenker oss i stedet undervisningsrom til trosopplæring og konfirmantundervisning i annenetasje. Det vil ligge over kirketorget. Kirketorget vil være en del av selve kirkerommet, men deles av som rom for møter og samlinger når vi ikke har bruk for hele kirkerommet.

LES OGSÅ: Ny kirke kan ikke bygges som ønsket

– Vi ser for oss at det vil bli plass til aktivitetsrom, lager, toaletter, garderobe og tekniske rom og en kjøkkenløsning i en kjeller.

– Romprogrammet er ikke klart, men vi skal ha et nytt møte om fjorten dager, og håper vi da har et grunnlag for å gå videre i prosessen, sier menighetsrådslederen.

– Når vi har alt på plass, vil det være tid for å utlyse en arkitektkonkurranse. Vi håper den skal resultere i en funksjonell kirke som tilfredsstiller alle krav til utforming, samtidig som det blir en flott hoved- og prostikirke i Ringerike, sier han.

Det er Kirkelig Fellesråd som sender søknad om kirkebygget inn til Kirkerådet, som igjen sender saken til departementet.

Artikkeltags