– Organisasjonen har sviktet grovt i behandlingen og oppfølgingen av tidligere innkomne varsler. Dette beklager vi på det sterkeste overfor varslerne, skriver Høyre og Unge Høyre i en felles pressemelding fredag ettermiddag.

– Det gjøres nå en fullstendig gjennomgang av hva som har sviktet i samråd med tidligere generalsekretærer i Unge Høyre. Vi vil snu hver stein og iverksette tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen, heter det.

Pressemeldingen kommer i kjølvannet av en rekke varsler som gjelder Unge Høyres nå avgåtte leder Kristian Tonning Riise.

Mener Wand ble varslet

Holeværingen Christopher A. Wand var generalsekretær i Unge Høyre fra 2012 til 2015. Han ville ikke kommentere saken da Ringerikes Blad kontaktet ham torsdag kveld.

I går skrev Aftenposten at Wand hadde mottatt et varsel i 2013:

– Etter at jeg hadde varslet Unge Høyre sentralt, ved daværende generalsekretær Christopher Wand, fikk jeg vite at det var flere lignende episoder med Riise i andre fylker, sa en tidligere fylkeslederen til Aftenposten.

Kraftig i rette

I pressemeldingen går Høyre og Unge Høyre kraftig i rette med Riises fremstilling av saken. Den tidligere Unge Høyre-lederen skrev dette i Facebook-innlegget da han varslet sin avgang.

– Jeg vil understreke at det ikke foreligger noen varsler, og at jeg aldri med vilje har forsøkt å oppføre meg ufint mot noen, men erkjenner at jeg ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft og blitt konfrontert med det.

Men fra Høyre heter det nå:

– Etter at Riise annonserte sin avgang, kom det raskt fram opplysninger som gjorde det klart at det var feil at det ikke var kommet varsler tidligere, skriver partiet.

Total svikt

I pressemeldingen erkjenner Høyre flere ganger full svikt i håndteringen av det som først ble omtalt som bekymringsmeldinger, som senere ble konkrete varsler.

– Basert på det vi vet så langt, har man sviktet, ikke bare i å følge opp varsler, men også i å ta grundig nok tak i Riises oppførsel basert på bekymringsmeldinger, heter det.

Det blir også understreket at den tidligere ungdomspartilederen ikke endret atferd, til tross for at bekymringsmeldingene ble tatt opp med ham.

– Det vitner om behov både for enda klarere retningslinjer, heter det.

– Både nåværende og tidligere ledelse i Unge Høyre erkjenner og beklager dette.

Nye tiltak

Unge Høyre har nå konkludert med å sette i verk en rekke nye tiltak.

Det utarbeides en dreiebok for håndtering av varsler, som skal være tilgjengelig på nettsidene, og det innføres totalforbud mot alkohol på Unge Høyres arrangementer på ubestemt tid.

Det etableres to varslingskontakter utenfor Unge Høyres landsforbund, slik at varslere kan ta kontakt med andre enn tillitsvalgte og generalsekretæren i Unge Høyre dersom de ikke er komfortable med det.

LES OGSÅ: Fylkesordføreren i Hedmark trekker seg etter varsler