Ester (17): – Vi som bor på Ringerike har et felles ansvar for å bygge et varmere samfunn

YNGST: Ester er på femte plass på KrF sin valgliste i Ringerike.

YNGST: Ester er på femte plass på KrF sin valgliste i Ringerike. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ester Mjøs (17) er til vanlig aktiv i KrFU i Ringerike og er KrF sin eneste kandidat på kommunestyrelisten som er under 18! På femte plass på listen er hun i hovedsak med på for å gjøre noe nytt.

DEL

De lokale ungdoms-kandidatene: – Hvordan kom du på kommunestyrelisten til KrF?

– I vinter ble jeg spurt om jeg ønsket å stille på listen, og det ville jeg gjerne! Jeg er fylkesstyremedlem i Viken Kristelig Folkeparti Ungdom (KrFU), og før det i Buskerud KrFU, og det var derfor helt naturlig å takke ja.

– Hvorfor ville du?

– KrF har gjort en viktig jobb i Ringerike kommune de siste årene og jeg ønsket å bidra til at KrF sin politikk fortsatt kan skape en positiv forskjell i Ringerike. Politikk er viktig, spennende og angår oss alle. Vi som bor på Ringerike har et felles ansvar for å bygge et varmere samfunn, og der mener jeg KrF er en viktig bidragsyter.

– Håper du at du blir valgt til kommunestyret i Ringerike?

– Ved dette valget er jeg med for å lære, og heier på Per, Knut og Jorunn som står øverst på lista. Det viktigste er at Ringerike blir preget av god KrF- politikk!

– Hvis du blir valgt til representant, hva vil du gjøre?

– Om jeg blir valgt til kommunestyrerepresentant, ønsker jeg å fokusere på saker som spesielt angår barn og unge, men også miljø. Siden barn og unge er framtiden, vil jeg jobbe for at barn og unge skal oppleve mestring og trivsel i hjem, barnehage og skole. Dessuten må Ringerike lage en ambisiøs klimaplan som viser at vi tar klimakrisen på alvor.

– En viktig enkeltsak: For at unge skal få mer innflytelse, må blant annet Ringerike Ungdomsråd bli prioritert og involvert i reelle saker som behandles i kommunen. Det er vi unge som vet best hvordan det er å være ung!

– Hvilke saker er dine hjertesaker?

– Mine hjertesaker for dette lokalvalget er en god skole, bedre psykisk helsevern, en verdig alderdom og bærekraftig ressursforvaltning. Dette må vi legge til rette for gjennom gode, trygge og forutsigbare ordninger som blir tilpasset den enkeltes behov, på alle plan.

– Hva kommer du til å drive med om du ikke blir valgt som representant?

– Jeg vil fortsette å engasjere meg politisk lokalt og i Viken KrFU. Vi unge har en viktig stemme i politikken gjennom de forskjellige ungdomspartiene.

– Uansett hva som skjer ved dette lokalvalget, ønsker jeg å jobbe for økt ungt politisk engasjement og gode politiske ordninger. For å kunne ivareta ungdommers behov og meninger, trenger vi at unge engasjerer seg politisk!

– For alle som ikke vet, hva vil det si å være på kommunestyrelistene?

– Dette er et kommune- og fylkestingsvalg. Valget går ut på å lage representative kommune- og fylkesstyrer basert på valgstemmene. De som blir valgt i Ringerike, sitter i fire år og tar de store avgjørelsene i Ringerike kommune.

– Frem mot valget utarbeider partiene lokale lister med mulige representanter til de ulike styrene i prioritert rekkefølge. Når man er på en kommunestyreliste, har man sagt seg villig til å være en mulig kandidat til kommunestyret fram til neste valg. Når flere stemmer på et parti, får partiet flere representanter i kommunestyret og andre politiske organ – og mer innflytelse.

LES OGSÅ:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.