Ungdom på Hadeland får med alkohol hjemmefra når de drar på fest

Politiet starter innsatsen rettet mot ungdom tidligere enn før. Allerede siste året på barneskolen ønsker de dialog med foreldrene, og i år har de startet et helt nytt opplegg på de lokale ungdomsskolene.