Over 15.000 ungdommer i Buskerud har i vår deltatt i en stor ungdomsundersøkelse – Ung i Buskerud 2017. Ungdata er en levekårsundersøkelse som gir et innblikk i hvordan det er å være ung i dag.

Ungdommene har svart på spørsmål om ulike sider ved sin livssituasjon og livsstil.

Dette handler om alt fra forholdet til venner og familie, økonomi, levekår, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner samt fysisk og psykisk helse.

– Når det gjelder elever i videregående skole i Buskerud, så gir undersøkelsen et godt innblikk i hvordan det er å være ung i dag, sier fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås i Buskerud fylkeskommune.

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i fylket, og det er første gang man gjennomfører en så omfattende undersøkelse på alle trinnene i videregående skole.

6 700 elever i videregående skole (74  prosent) i Buskerud har svart på undersøkelsen:

· De fleste elevene i videregående har det bra

· De trives på skolen og er aktive i fritiden

· De har det bra i nærmiljøet og med venner, familie og foreldre

· 95 % tror de vil fullføre videregående opplæring

· De har tro på framtida og er fornøyd med livet sitt

– Det er veldig flott å se at så mange har deltatt, og det er svært gledelig at hele 95 % sier de vil gjennomføre videregående, sier Atterås.

Undersøkelsen viser at ni av ti elever trives på skolen, de fleste har venner og et godt nærmiljø.

– Skolen skal være et sted der elever kan være seg selv, og kjenne seg trygge og inkluderte, sier Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanning i fylkeskommunen.

Men, det er også utfordringer med å være ung i dag.

Seksuell trakassering

– Ungdommene opplever stress, og vi ser spesielt at mange jenter opplever hverdagen sin som stressende, sier Atterås.

– Det er også bekymringsfullt at 10 prosent av unge gutter mangler fortrolige venner, fortsetter utdanningssjefen.

– Gode venner er en viktig forutsetning for en god ungdomstid.

– Vi ser også at mange jenter i videregående sier det er blitt utsatt for seksuell trakassering, og det er helt uakseptabelt.

Over 20 prosent av jentene i videregående skole opplever å ha blitt kalt negative ord som spiller på kjønn eller seksualitet.

– Grensen for hva som er akseptabel adferd er utflytende for mange, sier mobbeombudet i Buskerud, Bodil J. Houg.

– En del russesanger har et innhold som alminneliggjør tafsing på jenter, sier mobbeombudet.

– Det er ingen ting som virker så sterk som når ungdommer setter grenser for hverandre.

Mye fritid foran skjermen

Hjemmet er en viktig arena for unge i videregående skole. De er mye sammen med foreldrene sine, men mye tid går også med til ulike skjermaktiviteter.

Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år som et partnerskap. Partnere er kommuneneKoRus-Sør og Buskerud fylkeskommune.

LES MER:

 

LES OGSÅ: – Ungdommen får en mulighet til å fortelle hvordan de har det