13,8 millioner til 152 sauebønder som mistet dyr i ulveangrepene

BEITESESONGEN ØDELAGT: Sauebønder på Hadeland måtte flere dager konstatere store tap etter ulveangrep i sommer.

BEITESESONGEN ØDELAGT: Sauebønder på Hadeland måtte flere dager konstatere store tap etter ulveangrep i sommer. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

152 beitebrukere søkte om dekning for ekstrakostnader etter sommerens ulveangrep og miljødepartementet utbetaler nå 13,8 millioner kroner til bøndene før nyttår.

DEL

– Ryddig jobbet av myndighetene, sier Kjetil Ulset i Gran Saubeitelag til avisen Hadeland.

I tillegg har 35 sauebønder fra Hadeland og Toten fått såkalt ordinær rovvilterstatning, i tillegg til at noen enkeltbrukere har fått midler til blant annet flytting av sau og andre skadeforebyggende tiltak.

I en pressemelding fra fylkesmannen i Oppland har også fylkesmannen i Oslo og Akershus behandlet 52 tilsvarende søknader.

LES OGSÅ: Rundt 90 ulver er observert

Ekstraordinære kostnader

Kompensasjonen til sauebøndene dreier seg om utsatt slipp til utmarksbeite og hjemmebeite, ekstraordinært tilsyn og kjøring, gjerdekostnader og utgifter på særlig grunnlag på Hadeland og Toten i Oppland. I september ble det kostnadene kartlagt og oversendt Klima- og miljødepartementet.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) møtte sauebøndene til stormøte på Lygna i august, og han snakket da om muligheten for forskuddserstatning for de bøndene som var verst utsatt etter saueangrepene på Hadeland og Toten i sommer.

LES OGSÅ: Ulvesommeren: Bøndene får 183 kroner i timen for merarbeid

Dna-spor fra områdene ble senere testet mot ei ulvetispe som ble skutt på Østre Toten bare dager etter ulvemøtet på Lygna, og det ble påvist en match.

Det ville imidlertid ta noe tid før det totale skadeomfanget var klart, og omregnet i kroner og øre. I september var det nok et møte i saken, og landbruksdirektør hos fylkesmannen i Oppland, Bente Odlo var optimistisk på at bøndene skulle få erstatning så snart det lot seg gjøre.

Ryddig jobbet

Kjetil Ulset mener saken har vært ryddig behandlet på begge sider og roser fylkesmannen for måten de har samarbeidet med sauenæringa på.

– Der har myndighetene opptrådt ryddig, sier han.

LES OGSÅ: Slik herjet ulven på Hadeland og Toten

Blant annet trekker han fram at næringa fikk etter det siste informasjonsmøtet i september en tidshorisont å forholde seg til og at det ble lagt til rette for at bøndene kunne søke om kompensasjon for ekstrautgifter de har hatt.

– Dette har vært viktig for næring og samtidig er det presedensskapende. Dette viser kostnadene ved slike tragedier, sier Ulset.

– I tillegg viser det at staten har tatt ansvar og jeg synes jeg kan si med en viss grad av ydmykhet at Gran Saubeitelag har fått til mye siden i sommer. Vi har forsøkt å ha en ryddig prosess og operert saklig, og det føler jeg vi har fått til og muligens kan det ha vært utslagsgivende, sier Ulset.

LES OGSÅ: Ulvesommeren har trolig kostet statskassa mer enn ti millioner kroner

Artikkeltags