Har tatt DNA-prøver av Sokna-ulven som ble felt søndag

– Ulven var nok klar over at den ble jaget, sier Espen Marker i Statens Naturoppsyn dagen etter at en ung hannulv ble felt ved Sokna.