Kommunen vil ha tre nye trafikklys: – Bekymret over at ingen spurte Vegvesenet om råd

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) i Ringerike har vedtatt en liste på 10 tiltak langs skoleveien til Ullerål. Foreløpig har ikke Statens vegvesen blitt konsultert om saken, men utvalgsleder Arnfinn Baksvær har tro på en løsning.