Uenige om Treklyngen-finansiering

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Per Olaf Lundteigen (Sp) mener det ikke er mulig å finansiere Treklyngen-prosjektet med kun privat kapital, mens Viken-direktør Ragnhild Borchgrevink ikke har tro på en statlig medeier.

DEL

Sp og Ap mener at staten må inn på eiersiden i den nye virksomheten, som skal bygges opp på Follum, mens Høyre kun snakker om statlig kapital.

- Det er historieløst av Høyre ikke å ville ha med staten. Da skjer det ikke noe. I dag er Treklyngen et luftslott; det er ikke økonomisk mulig å realisere den med dagens rammebetingelser, hevder Lundteigen og understreker at han er veldig for Treklyngen.

- Luftslott

Per Olaf Lundteigen (Sp) mener at Treklyngen er et luftslott, hvis rammebetingelsene ikke endres.

- Det er ikke mulig å finansiere Treklyngen i dag med bare privat kapital, hevder stortingsrepresentanten fra Buskerud.

- Jeg tror at endring av rammebetingelsene er helt nødvendig, og slik sett er jeg enig. Men jeg er ikke enig i at Treklyngen er et luftslott; den blir realisert. Det er jeg helt sikker på, fastholder Ragnhild Borchgrevink.

Statsbygg og Forsvarsbygg har bestemt seg for at et prosjekt i tre skal utredes hver gang de har nye byggeprosjekter.

- Da fungerer staten som en bjellesau, sier Borchgrevink og mener at staten også kan være en bjellesau i oppbyggingen av Treklyngen.

LES OGSÅ: - Strakstiltak for skognæringen

Gratispenger

Lundteigen mener at Norge trenger et statlig investeringsprogram for treindustrien, blant annet investeringstilskudd for miljøteknologi.

- Dette er gratispenger som settes inn for å kommersialisere gode ideer, sier han.

Borchgrevink er ikke med på Lundteigens utspill:

- Det finnes ikke noen gratis statlige penger som bare kommer trillende inn, sier Borchgrevink.

Hun er glad for at statlige fond som Investinor kanskje kan bidra med «bjellesaukapital», men vilkårene er stort sett de samme som for privat kapital, mener direktøren.

- Det er minst like strenge vilkår for å få statlige penger som private penger. Ofte kan det være vanskeligere å skaffe statlige penger fordi det er mer byråkrati rundt dem, sier hun.

Borchgrevink har ikke noen tro på at staten går inn direkte som eier i Treklyngen. Men hun vet at en del statlige selskaper investerer og nevner Statoils investeringer i bioenergi som eksempel.

- De deltar på kommersielle vilkår, sier hun.

Artikkeltags