De to avtalene UDI har sagt opp i mars gjelder Kongsvinger mottak, som drives av Norsk Folkehjelp med 150 plasser, og Lyng mottak for enslige mindreårige (den ene av to avdelinger) som drives av Tokla i Lyngdal kommune med 40 plasser.

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39.000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI cirka 5.100 plasser tilgjengelig. I tillegg kommer ankomstsenteret i Østfold.

LES OGSÅ: Enslige mindreårige føler seg utrygge på asylmottak

UDI styrer mot at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk, og den gjeldende prognosen for 2018 er at det vil komme mellom 2.000 og 5.000 asylsøkere til Norge.

Ifølge UDIs egne tall bodde det til sammen 4.364 asylsøkere på mottak i Norge ved utgangen av uke 12. Det er nedgang med over 700 personer siden begynnelsen av januar.

Nesten én av tre beboere på asylmottak i Norge i dag har fått endelig avslag og har utreiseplikt, viser UDIs oversikt. Denne andelen har økt jevnt og trutt det siste året, i takt med at det har blitt færre beboere på mottakene.