UDI om Hvalsmoen-saken: – Ansatte skal ikke behandle saker der en selv har interesser

Utlendingsdirektoratet (UDI) understreker at deres ansatte skal opptre på en slik måte at det ikke er tvil om at vedkommende er upartisk.