Ser innbrudd i sammenheng: – Skadeverket vil bli anmeldt

Det har vært flere innbrudd og innbruddsforsøk de siste dagene.