Ny styreleder ved Tyristrand vannverk

Etter at forrige styreleder og nestleder fratrådte sine stillinger ved Tyristrand vannverk har nå årsmøtet valgt nytt styre.