Giftig fisk ødelegger ikke for sommer-dukkerten: – Ikke farlig å bade i Tyrifjorden

BARE Å BADE: Både Tyrifjorden, som her på Onsakervika, og Steinsfjorden er trygge å bade i.

BARE Å BADE: Både Tyrifjorden, som her på Onsakervika, og Steinsfjorden er trygge å bade i. Foto:

På grunn av giftstoffer i vannet advares det mot å spise flere typer fisk fra Tyrifjorden. Men det er ikke farlig å bade, konkluderer kommunelegen.

DEL

Det meldes om varmere dager fremover og noen har allerede våget seg ut i kalde, lokale badevann.

Og det kan man visst trygt gjøre.

I fjor på denne tiden ble Steinsfjorden misfarget av alger, og badende fortalte at det luktet vondt. Slik er det ikke nå. Ringerike kommune sjekker jevnlig vannkvaliteten ved Slettøya, Høyenhall, Grantopp, Sundvollstranda og Rørvik.

Ved siste sjekk, 24. juni, lå algekonsentrasjonen langt under den anbefalte grenseverdiene for badevann, som er gitt av Verdens helseorganisasjon. Da ble alle disse stedene unntatt Sundvollstranda sjekket.

LES OGSÅ: «Oljefilm» i Steinsfjorden viste seg å være alger

Giftstoffer i fisken

I mai sprakk en nedslående nyhet om Tyrifjorden. Undersøkelser av sjøbunnen har vist foruroligende høye nivåer av miljøgifter, og Miljødirektoratet advarer om at gravide, ammende og små barn ikke bør spise gjedde, abbor, ørret og røye, fanget i Tyrifjorden.

Andre bør unngå stor gjedde, abbor over ca. 25 cm, ørret over en kilo eller røye over en kilo.

– Men vi har ikke noen holdepunkter for å si at det er farlig å bade i Tyrifjorden. Jeg ville nok ikke anbefalt noen å ligge på bunnen og spise sjøgress, men det er det vel ingen som gjør heller, sier kommuneoverlege Karin Møller, med et beroligende glimt i øyet.

IKKE SKILT: Det er ikke satt opp skilt som advarer om å fiske i Tyrifjorden. – Men en tilfeldig fisker som passerer vil heller ikke bli påvirket av giftstoffene, mener lommuneoverlege Karin Møller. Hun har heller ikke holdepunkter for å si det er farlig å bade.

IKKE SKILT: Det er ikke satt opp skilt som advarer om å fiske i Tyrifjorden. – Men en tilfeldig fisker som passerer vil heller ikke bli påvirket av giftstoffene, mener lommuneoverlege Karin Møller. Hun har heller ikke holdepunkter for å si det er farlig å bade. Foto:

Hun svarte omtrent det samme på en interpellasjon fra Jim Hagen Warp (Ap) i slutten av mai:

– Ut fra dagens kunnskapsnivå og de målte nivåer av PFAS-forbindelser i Tyrifjorden og Randselva er det ikke farlig å bade. PFOS-konsentrasjonene som er funnet i vannet er så lavt at bading ikke utgjør en helserisiko, verken for barn eller voksne.

LES OGSÅ: Folk advares imot å spise abbor fra Tyrifjorden: – Mattilsynet bør gå inn med omsetningsforbud

Mangelfull kunnskap

Det er ikke noe som tilsier at det er farlig å svelge vann eller at det er noen risiko med tanke på opptak gjennom huden. Litt vanskeligere er det å være bastant med tanke på hvor risikabelt det er å svelge sand og sedimenter som eventuelt virvles opp.

– Det er målt veldig ulike konsentrasjon i de ulike prøvene fra ulike steder og det er ikke enkelt å si hvor mye sand og sediment en svelger under bading. Det er en del mangelfull kunnskap, men ikke grunnlag for å mistenke en økt helserisiko for barn og unge, som bør utløse begrensninger, skriver Møller i sitt skriftlige svar til Warp.

Ikke skiltet om farlig fisk

Det er spesielt rovfisk, som får dobbel dose av giftstoffene gjennom at de spiser andre dyr, som er risikable å spise. Men problemet er størst for personer som regelmessig fisker her og bruker fisk fra Tyrifjorden som en vesentlig del av sitt næringsinntak, påpeker Møller.

– En tilfeldig fisker som passerer, og kanskje spiser en gjeddekake, eller en fisk eller to, vil ikke bli påvirket, mener hun.

Det er også noe av årsaken til at det ikke er skiltet mot risikabelt fiske i fjorden.

– Også ville det ikke vært helt heldig å pepre hele fjorden med skilt, mener Møller.

Kommunen har gått ut med informasjon på sine nettsider, og det samme har Miljødirektoratet og Mattilsynet.

– Vi har også dialog med fiskerforeningen, påpeker Møller.

Giftstoffer i Tyrifjorden

Undersøkelser av sjøbunnen i Tyrifjorden viser foruroligende høye nivåer av såkalt perfluorerte stoffer (PFOS/PFAS-er) flere steder.

PFAS har vært brukt både i industrielle prosesser og forbrukerprodukter siden 1950-tallet - og er strengt regulert

PFAS i Tyrifjorden kommer hovedsakelig fra utslipp fra den nedlagte papirfabrikken på Viul

Derfor har Mattilsynet opprettet følgende advarsel:

  • Ikke spis abbor fra Tyrifjorden og fra Randselva (ved den nedlagte papiremballasjefabrikken på Viul) videre til Storelva og til Tyrifjorden siden den inneholder nivåer av stoffet PFOS som kan gi en økt risiko for helseskade.
  • Ikke spis gjedde fra Randselva ved den nedlagte papiremballasjefabrikken på Viul siden den inneholder nivåer av stoffet PFOS som kan gi en økt risiko for helseskade.
  • Gravide, ammende og små barn ikke bør spise gjedde, abbor, ørret og røye, fanget i Tyrifjorden.
  • Andre bør unngå stor gjedde, abbor over ca. 25 cm, ørret over en kilo eller røye over en kilo.

Dersom man inntar for store mengder PFOS over tid, kan dette føre til forhøyet kolesterol, påvirkning av leverfunksjon, redusert effekt av vaksiner hos barn og redusert fødselsvekt.

Artikkeltags