Ifølge en ny rapport fra Miljødirektoratet er det funnet forekomster av miljøgiften PFOS i 25 abborer ved Storøya, skriver NRK Buskerud.

Den forbudte miljøgiften har vært brukt i impregnering, brannskum, impregnering av sportstøy og glider på ski, ifølge NRK. Som opplyser at forekomsten sammenliknes med funn i abbor i Vannsjø i Østfold, som har hatt tilsig av miljøgiften fra brannskum fra Rygge Flyplass.

Hvor giften i Tyrifjorden kommer fra er foreløpig ukjent.

– Vi skal lete etter kilden til denne forurensningen. Miljødirektoratet skal lede et prosjekt, og Fylkesmannen skal bistå direktoratet med vår lokalkunnskap, sier Hilde Sundt Skålevåg hos Fylkesmannen i Buskerud til NRK.