Kan få nytt fjordsenter: Må bare bidra med egeninnsats

Et besøkssenter kan spre kunnskap om Tyrifjorden og unike natur- og landskapsverdier.