Folk advares imot å spise abbor fra Tyrifjorden: – Mattilsynet bør gå inn med omsetningsforbud

Av

Else Ravneberg tar til orde for et omsetningsforbud for storørret fra Tyrifjorden etter funn av miljøgifter.