– Jeg fyller 68 år 18. august 2018, og har da vært prest i Den norske kirke i 39 år og deretter biskop i Tunsberg bispedømme i fire år. Etter en samlet vurdering der mine problemer med hørselen har vært en del av bildet, har jeg kommet til at det da er tid for å gi stafettpinnen videre, skriver Per Arne Dahl i en pressemelding.

Biskopen sier han også ønsker å prioritere tid og samvær med familien.

Jobber frem til høsten

Dahl fortsetter i jobben fram til høsten, og vil fra da av gå over i det han kaller en friere og mer begrenset ramme.

– Jeg vil fullføre tjenesten våren og forsommeren 2018 med blant annet visitas i Lier prosti og en rekke møter og gudstjenester sammen med menigheter, prester, andre kirkelige medarbeidere og frivillige fram mot avskjeden, skriver Dahl i pressemeldingen.

Til Drammens Tidende sier biskop Per Arne Dahl at det har vært veldig spennende og morsomt være biskop.

– Mest av alt kjenner jeg nå på en takknemlighet over å ha så mange gode medarbeidere å spille på. Det er veldig mange flinke kirkelige medarbeidere i Buskerud og Vestfold. Det er et virkelig godt arbeidslag, som jeg er stolt over at jeg har fått være en del av i disse årene, sier Dahl.

Har vært krevende

Han legger ikke skjul på at det også kan være krevende å være biskop.

– Det er en stor organisasjon, som det er viktig å holde samlet. Mange skal jobbe og fungere godt sammen. Vi har hatt tider med dårlig økonomi, vi har hatt opphevelse av boplikten, og vi har fått nye arbeidstidsordninger, sier Dahl, og minner også om at kirken er blitt selvstendig fra staten i løpet av hans tid som biskop.

Dahl blir boende på Modum, og ser fram til å få bedre tid til familie, venner og hobbyer som jakt og fiske, en hobby som han ikke har hatt så god tid til i en travel arbeidshverdag som biskop i Tunsberg.

– Jeg er glad for å kunne fortsette med skriving, formidling og veiledning, avslutter biskopen.

LES OGSÅ: Biskopen har flyttet fra luksusen