Beboere i Vollgata har siden 1991 kjempet for en trygg måte å krysse E16 over Steinsletta. Nå som det skal bli midtdelere , er de redde for å ikke bli hørt.

– Dette har vært et problem helt siden den flotte gang- og sykkelveien sto ferdig. Det hjelper ikke med en flott gang- og sykkelvei når man må krysse Steinsletta for å kunne bruke den, forteller Rita Hagen, som bor i Vollgata.

I de verste periodene med trafikk kan man noen ganger regne med å stå i en halv time før det er trygt å krysse veien, forteller de som bor i Vollgata.

– Det er ikke mer enn seks kilometer til skolen, og ungene vil jo gjerne sykle både dit og til fritidsaktiviteter på Svendsrudmoen, sier Hagen, men legger til at det rett og slett er for farlig. En undergang kunne vært en god løsning.

LES OGSÅ: Her blir det bare ett felt

Har ventet lenge

Allerede i 1991 ble det samlet inn underskrifter til en kampanje som handlet om en sikker måte å krysse E16 for gående og syklende. Allikevel har det ikke skjedd noe.

I 1999 skrev Helge Bihli brev til prosjektgruppa for trafikksikkerhetsplanen i Hole. I dette brevet forteller han om gjentatt kontakt med ordførere i Hole, lensmann, plan- og ressursstyret, teknisk kontor, Trygg Trafikk og ikke minst gjentatte henvendelser til Statens vegvesen.

I brevet forteller han også at Statens vegvesen Buskerud skrev i et brev fra april 1991 at de ville ta hensyn til undergangen under prosjekteringen og legge den inn i gang og sykkelveiplanen. Det skjedde ikke.

I 2006 skrev Helge Bihli et brev til Hole kommune og bemerket at i kommunens plan over trafikksikkerhetstiltak på riks- og europavei sto denne saken nederst på listen og ble ikke prioritert. Han skrev da at trafikken de seneste årene har økt kraftig, og at det var på tide at de tok tak i dette.

Varaordføreren er enig

Varaordfører i Hole, Sjur Tandberg, stiller seg bak beboerne i Vollgata.

– Jeg mener absolutt at dette må vi gjøre noe med, det er jo livsfarlig å krysse denne veien. Man skulle jo tro at Statens vegvesen hadde løsninger for problemstillinger av denne typen, sier Tandberg og legger til at dette i aller høyeste grad også gjelder Selteveien og Jørgen Moes vei, som begge vil bli berørt av midtdelerne på Steinsletta.

LES OGSÅ: Vil starte midtdeler-arbeidet i år

Ifølge postlisten til Hole kommune har det blitt sendt ut varsler om igangsetting av reguleringsplan til beboere i de berørte områder.

– Det skal ha blitt sendt ut varsler til alle berørte i området fra Steinsåsen til Botilrud, sier Hilde Bendz, plankonsulent i Hole kommune. I det ligger det en frist for beboerne til å komme med innspill, informasjonsmøter og info om annonsering i lokalavisen ved oppstart.

– Vi i kommunen har ikke så mye å si når det gjelder europaveier, sier Bendz, men legger til at de sender rapporter fra trafikksikkerhetsutvalget videre til veivesenet med foreslåtte prioriteringer.