Ingen personer kom til skade og det er ikke lenger noen fare for naboene, opplyser operasjonsleder Truls Fjeld, ved Politiet i Sørøst.

Brannvesenet ble varslet klokken 23.18 lørdag. Flere brannbiler dro til stedet, og man jobbet med å slukke brannen. Brannvesenet på Ringerike bisto med en tankbil.

Politiet gikk i natt ut med en oppfordring til naboer om å holde dører og vinduer lukket. Det skal ha vært en del plagsom røyk, særlig i området ved Samsmoen, men røyken var merkbar også i andre områder i distriktet. Det skal ha vært en del plastavfall blant det som brant.

Røyken var veldig synlig i hele området. Ringerikes Blad har også fått tips fra en leser i Åsbygda, som sier brannen er synlig derfra.

Det var ikke nødvendig å evakuere noen beboere, opplyser politiet.

Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) vil ha vakter på området utover søndagen.

– Brannvesenet holdt lenge på med etterslukking og ved 05-tiden fikk vi beskjed om at brannen er slukket. Hva årsaken til brannen er er det vanskelig å si noe om. Det er ingen mistanke om at noen har tent på. Selvantenning er noe som kan skje på søppelfyllinger, sier Fjeld.

– Hva vil dere gjøre for å etterforske saken videre?

– Det blir opprettet en sak fordi det har vært en brann. Men å finne årsaken er vanskelig. Det har brent mye, pøst på mye vann, og det ble også brukt en graver for å snu om på avfallet for å hjelpe til med å slukke brannen. Mye er brent opp så det er ikke så lett å finne årsaken, sier Fjeld.

Det skal ha vært et område på 20 ganger 30 meter som brant, og det skal ikke på noe tidspunkt ha vært fare for spredning.

HRA bidro også i arbeidet med å slukke brannen blant annet ved bruk av en hjullaster.